VRTIĆ “CICIBAN”: Javni natječaj za prijem djece

VRTIĆ “CICIBAN”: Javni natječaj za prijem djece

Javna ustanova Dječji vrtić “Ciciban” raspisuje Javni natječaj za prijem djece. Natječaj je otvoren od 15. do 29. lipnja 2022. godine.

Uz Zahtjev roditelj/skrbnik treba priložiti osnovnu dokumentaciju:
 1. Rodni list – ovjerena kopija
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od tri mjeseca od dana prilaganja uz prijavu
 3. Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od mjesec dana – daje djetetov pedijatar
 4. Dokaz o urednom cijepljenom statusu djeteta – preslika kartona o cijepljenju
Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice za ostvarivanje prednosti kod upisa – originali ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci
 1. Za dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rješenje, odnosno potvrda, Centra za socijalni rad da je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
 2. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja, potvrda poslodavca o uposlenju roditelja kao dokaz o samohranosti, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz
 3. Za dijete roditelja ratnog vojnog invalida ili civilne žrtve rata, rješenje o statusu RVI ili CŽ
 4. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, ovjerena preslika rodnog lista djeteta
 5. Za dijete oba uposlena roditelja, potvrde poslodavaca o zaposlenju
 6. Za dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece, za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list
 7. Za dijete s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje nadležne stručne Komisije ili nalaz i mišljenje ostalih stručnjaka
 8. Za dijete koje ima specifične razvojne ili zdravstvene potrebe, relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba
 9. Za dijete koje živi u izuzetno teškim socijalnim prilikama, preporuka Centra za socijalni rad
Zahtjev koji se popunjava prilikom prijave roditelj/skrbnik može dobiti u vrtiću

Zahtjev s traženom dokumentacijom se dostavlja OSOBNO u prostorijama JU Dječji vrtić “Ciciban” ili PREPORUČENO POŠTOM na adresu: JU Dječji vrtić “Ciciban” Prozor, Splitska b.b. 88440 Prozor s naznakom “Prijava na natječaj za prijem djece.

Prioritet prilikom upisa 
 1. Dijete bez roditelja odnosno bez roditeljskog staranja
 2. Dijete samohranog uposlenog roditelja
 3. Dijete roditelja ratnog vojnog invalida ili civilne žrtve rata
 4. Dijete kojemu su oba roditelja uposlena
 5. Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
 6. Dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece

U slučaju prijavljivanja većeg broja djece po Javnom natječaju u odnosu na raspoloživi broj smještajnog kapaciteta vrtića, prednost imaju prijave koje su podnesene prve po Javnom natječaju , a nakon zadovoljenja prethodno navedenih prioriteta.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 036770323.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar