Završna faza natječaja za izgradnju vodovoda naseljima Paljike, Borovnica i Gmići

Završna faza natječaja za izgradnju vodovoda naseljima Paljike, Borovnica i Gmići

Općina Prozor-Rama je 01.04.2016. godina u sklopu projekta WATSAN koji je sufinanciran od EIB-a, objavila natječaj za radove na izgradnji vodoopsrkrbnog sustava za prigradska naselja Paljike, Gmiće i Borovnicu. Radovi uključuju izgradnju sekundarne mreže, vodospremnike, izgradnju cjevovoda, crpne stanice i  hidro stanice.

„Jučer, 04.05.2016. izvršeno je otvaranje pristiglih ponuda prema raspisanom natječaju za izgradnju vodovoda za naselja Paljike, Gmiće i Borovnicu. Pristigle su dvije ponude; HP Investing d.o.o. Mostar i JV Putovi d.o.o Grude sa JKP Vodograd d.o.o. Prozor. Slijedi evaluacija ponuda te će se nakon svih provedenih natječajnih procedura započeti sa izgradnjom vodovoda.“ Rekao je Ivica Tomić, rukovoditelj službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar