Županija pokušava na općine i gradove prebaciti još obveza

Županija pokušava na općine i gradove prebaciti još obveza

Vlada Hercegovačko neretvanske županije/ kantona, kao i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, javili su se ovih dana općinama i gradovima u HNŽ sa zaključkom kojim su se opredijelili za model dodatka na plaću doktorima medicine i stomatologije u kojemu sudjeluju, osim zdravstvenih ustanova i Zavoda za zdravstveno osiguranje HNŽ i općine i gradovi koji su osnivači zdravstvenih ustanova.

Zaključak Vlade HNŽ-a o zdravstvu
Sve ukazuje na to da je riječ o samovolji Vlade HNŽ, jer je Ustav FBiH, kao i Ustav HNŽ, drugačije definirao oblast zdravstva

Ustavom FBiH, poglavlje III članak 2. definirano je da se u zajedničku nadležnost Federacije BiH i županija/ kantona ubraja, između ostalog, i zdravstvo. Također je i Ustavom HNŽ člankom 16. utvrđena odgovornost Županije i Federacije, između ostalog, i za zdravstvo.

S druge strane, Zakon o načelima lokalne samouprave u FBiH kao vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave propisuje ocjenjivanje kvaliteta pružanja usluga od strane javnih ustanova u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta. Općine i gradovi, također, prema svojim mogućnostima mogu “financijskim sredstvima pomoći takve javne ustanove u vršenju njihovih nadležnosti kako bi se podigla kvaliteta usluga u skladu sa potrebama građana“.

Gradovi i općine dobro znaju da se ovim zaključcima Vlade HNŽ pokušava nametnuti (dodatna) plaćanja kako bi zdravstvo u njihovoj sredini funkcioniralo.

Neke od općina  iskazuju neslaganje s ovim zaključkom

Dr. Jozo Ivančević, načelnik općine Prozor-Rame, kaže da je uputio odgovor u kojemu je jasno iskazao da su ti pokušaji Vlade HNŽ neustavni.

„Nije mi uopće jasno kako imaju obraza primati novac iz javnih prihoda za zdravstvo, a onda tražiti od općina da i one sudjeluju u plaćama za zdravstvo. To je potpuno ignoriranje lokalnih samouprava i njihovih potreba. Neustavno nam nameću sve više toga, jer tako rade sa prijevozom učenika, sa socijalnom skrbi, sa brojnim drugim obvezama koje bi oni trebali izvršavati jer primaju novac za to. Kako ćemo mi u općinama i gradovima provoditi svoje kapitalne projekte za ono za što jesmo nadležni ako budemo plaćali ono za što nismo nadležni i ne primamo novac?”, pojašnjava Ivančević za Ramski Vjesnik.

“Tko će nam napraviti lokalni put, tko će napraviti lokalni vodovod, organizirati prikupljanje i zbrinjavanje otpada i druge nadležnosti koje su pred jedinicama lokalne samouprave? Ovi iz Županije neće, barem što se tiče Prozor-Rame, a ne vjerujem ni da su u drugim općinama aktivni. Prije će biti da su županije doista postale nesposobne za raditi ono za što su zaduženi, jer ih vidim kako se naslikavaju oko svačega, a nema ih ondje gdje trebaju biti – u zdravstvu, obrazovanju itd.“, jasan je bio načelnik Ivančević.

Općina Prozor-Rama već odavno izdvaja dosta veliki proračunski iznos za potporu radu Doma zdravlja “Rama”. Primjerice, samo u ovoj godini u Proračunu je predviđen iznos od pola milijuna maraka. Općina također stalno financira rad hitne službe i prijevoz pacijenata na dijalizu. Tu su i brojni drugi infrastrukturni projekti kada je u pitanju zdravstvo i rad Doma zdravlja “Rama”.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar