Imenovana nova šefica svjetske banke za BiH i Crnu Goru

Imenovana nova šefica svjetske banke za BiH i Crnu Goru

Tatiana Proskuryakova imenovana je za novu šeficu ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, priopćila je Svjetska banka…

Pročitajte više
Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor Rama

Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor Rama

Javno oglašavanje izvršiti će se sukladno članku 7. i 8. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini(u daljnjem tekstu:Naputak) u dnevnim novinama „Dnevni list” i na web stranici općine Prozor-Rama.
Javni oglas iz članka 1.ove Odluke ostaje otvoren 8(osam) dana od dana objavljivanja.

Pročitajte više