• Javni poziv mladima za pripravnički staž
  • Javni poziv mladima za pripravnički staž
  • Javni poziv mladima za pripravnički staž

Javni poziv mladima za pripravnički staž

Općina Prozor-Rama i ove godine omogućuje mladim osobama sa višom i visokom stručnom spremom odrađivanje pripravničkog staža. Pored stipendija studentima, prijevoza za učenika osnovnih i Srednje škole Prozor i na ovaj načijn općina Prozor-Rama pomaže mladim osobama. Danas je iz ureda načelnika općine upućen Javni poziv kojeg donosimo u cijelosti.

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2017. godini

Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci.

Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima uprave općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršiti će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.

Prijavni obrazac može se preuzeti na šalter sali općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici. Uz popunjeni obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdane od strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
BiH
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2017. godinu.“

Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska srestva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama. Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2016. god. smatrat će se prijavljenima.

NAČELNIK
________________
dr. Jozo Ivančević

Prijavni obrazac za pripravnike

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar