Javni Poziv

Javni Poziv

Za odabir korisnika/ca za podizanje nasada maline i kupine na području općina Prozor-Rama,Jablanica i Konjic za jesenju sadnju 2014. godine.
 
REDAH – regionalna razvojna agencija za Hercegovinu i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ (Njemačka vladina razvojna agencija) u okviru ProLocal (Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj), podržava razvoj lanca vrijednosti jagodičastog voća u regiji Hercegovina – i to u općinama Konjic, Jablanica i Prozor/Rama. Jedna od aktivnosti podržanih kroz ovaj program, u suradnji sa drugim partnerima, je podizanje pilot parcela jagodičastog voća. Partneri koji sufinanciraju ovu aktivnost su:
 
– Općina Konjic
– Općina Jablanica
– Općina Prozor-Rama
– Odabrani korisnici, i
– GIZ – ProLocal

Redah nadzire i koordinira implementaciju ove aktivnosti.
Na području općina, koje ovaj projekt pokriva, planira se podizanje novih nasada maline i kupine tržišno orijentiranog sortimenta. Za sadnju maline biti će moguće birati između sorti Polka,Meeker i Willamet, a dok će za sadnju kupine biti moguće birati između sorti Jumbo i Loh Nes. GIZ i Općine će financijski podržati podizanje najmanje 0,2 ha voćnjaka po vlastitom izboru korisnika/ce. Podrška odabranim korisnicima/cama projekta od strane GIZ-a i općina će biti kako slijedi:

GIZ financira nabavku do 40% sadnica maline i kupine (sadnice golih žila) potrebnih za najmanje 0,2 ha površine voćnjaka po korisniku/ci. Korisnik/ca se obvezuje sam/sama sufinancirati preostalih 60% sadnica. Ovih 60% sadnica su ponuđene korisnicima/cama u vidu robne pozajmice pod uvjetom povrata na period od 3 godine. Iznos zaduženja robne pozajmice biti će izračunat na temelju stanadardnih tržišnih cijena (tj. trenutnih cijena na tržištu) sadnica golih žila registriranih rasadnika u BiH i na temelju dobijenih cijena dobavljača sadnog materijala. Povrat zaduženja je moguć ili u novcu ili u plodovima. Vrijednost povrata u plodovima biti će sačinjen na temelju tržišnih cijena malina i kupina u vrijeme kada je otkup napravljen. Općine će financirati nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje za svakog odabranog korisnika u 100-postonom izosu, te 50% troškova za savjetodavne usluge kroz 3godine za korisnike/ce sa područja svoje općine. Ostatak od 50% troškova za savjetodavne usluge obveza je svakog izabranog korisnika ovog projekta. Sukladno usvojenom financijskom modelu obveza svakog odabranog korisnika biti će priprema terena za sadnju, nabavka i postavljanje stubova i žice, nabavka zaštitnih sredstava i gnjojiva (na temelju pruženih savjeta od strane savjetodavaca), nabavka stajnjaka, održavanje voćnjaka (uništavanje korova, zaštita od bolesti i štetočina i sl.).

Pravo učešća imaju sva fizička lica sa projektnog područja koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koji su spremni sa vlastitim učešćem sudjelovati (kako je opisano gore) u podizanju najmanje 0,2 ha nasada maline i kupine po korisniku/ci.

Poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općina Konjic, Jablanica, i Prozor/Rama, službenim web stranicama navednih Općina i REDAH-a, te na radiju Konjic, Prozor/Rama i Jablanica.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen.
Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u zgradama Općina Konjic, Jablanica i Prozor/Rama ili na internet stranici www.redah.ba .

Cijeli tekst javnog poziva te potrebni formulari za prijavu nalaze se u prilogu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing