Koridor 5c: Potpuno promijenjen položaj petlje Mostar – Jug

Koridor 5c: Potpuno promijenjen položaj petlje Mostar – Jug

Amandmani Vlade Federacije BiH na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“ usvojeni su na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, a o njima će se danas izjašnjavati i delegati Doma naroda, prenosi Dnevni list.

– Najznačajnije izmjene odnose se na dionicu Konjic (petlja Ovčari) – Mostar Sjever, te se izmjenom, koju je predložilo JP Autoceste FBiH, omogućava jeftinije i bolje rješenje izgradnjom tunela Prenj. Tako se po istom prijedlogu trasa autoceste skraćuje za 18 km čime se povećava isplativost projekta – kazao je pomoćnik federalnog ministra prostornog uređenja Zdenko Antunović.

Također, usklađena je trasa autoceste na dionici Mostar Sjever – Mostar Jug. Umjesto prolaska trase kroz Blagaj ona je pomjerena na način da prolazi između aerodroma Mostar i magistralne ceste M17. Potpuno je promijenjen položaj petlje Mostar – Jug, čime je omogućena lakše i brža povezanost autoceste i magistralne ceste M17, obrazlažu predlagači.

Amandmanima je predviđena mogućnost polaganja instalacija energetske infrastrukture, vodoopskrbe, telekomunikacija, PTT instalacija, a prema prostornim i tehničkim mogućnostima u prostoru trase Koridora Vc (zaštitnog pojasa) i u nazivu planskog dokumenta definiran je period od 20 godina važenja prostornog plana, od dana objavljivanja Odluke o donošenju plana u Službenim novinama FBiH.

– Ovim amandmanima obuhvaćena je i definirana kompletna trasa Autoceste koridora 5c od Svilaja (granica s Hrvatskom na sjeveru) do Bijače na jugu, na granici s Hrvatskom, koja će omogućiti Koridor 5c i Jadransko-jonsku autocestu, odnosno utvrđen je konačan položaj trase Autoceste kroz teritorij BiH – kazao je Antunović.

Vladinim amandmanima previđene su korekcije trase od Doboj-Juga do Drivuše, čime se rješava pitanje priključka autoceste Tuzla-Žepče na autocestu na Koridoru 5c i definira trasa Koridora 5c kroz Žepče.

Izrađeno je idejno rješenje interregionalnog čvorišta u području južno od Žepča.

Navedene amandmane, koji se odnose na kompletnu i usuglašenu trasu pripremilo je Federalno ministarstvo prostornog uređenja po prijedlogu JP Autoceste FBiH odnosno Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Dedić protiv stava stranke

Tijekom  rasprave o amandmanima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na izgradnju trasa na Koridoru 5-c, na  sjednici Zastupničkog  doma Parlamenta Federacije BiH obratio se, kao gost, načelnik Općine Jablanica Salem Dedić (SDA).

On je prenio zaključke Općinskog vijeća Jablanica i stavove još sedam općinskih načelnika (Konjic, Prozor-Rama, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno, Jajce, Tomislavgrad) koji su se zajedničkim sprazumom usprotivili ponuđenim rješenjima  jer smatraju da, u konačnici, znače ostavljanje čitavog ovog područja u ekonomskoj izolaciji i besperspektivnosti.

Blizu 6.000 građana Jablanice je potpisalo peticiju, dodao je Dedić, dajući ujedno podršku ranijem predloženom idejnom rješenju s priključkom na Koridor 5-c u Glogošnici.

Vladini amandmani o kojima je ovdje riječ odnose se na Prijedlog prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru 5-c“ i prihvaćeni su 52 glasa za (SDA,HDZ, SBB,i dio SBiH) dok je protiv 18 glasova (SDP i DF i BPS)

Tokom rasprave je najviše bilo riječi o predviđenoj trasi kroz Hercegovinu. Iz opozicije je rečeno da planirana izgradnja dionica nije rezultat struke već „političkih talova“, dok je iz stranaka parlamentarne većine to negirano i potcrtan značaj Koridora 5-c kao veoma značajnog infrastrkturnog projekta u BiH i regiji za čiju realizaciju treba da se založe sve instance.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing