Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Danas je u Prozoru održana 18. sjednica općinskog vijeća Prozor – Rama. Sjednici je nazočilo 19 vijećnika.

Dana je suglasnost na donošenje odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru u jedinstveni pravni subjekt pod nazivom „Sveučilište u Mostaru“, budući da je općina Prozor – Rama suosnivač sveučilišta.

Dana je suglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta O.Š. Šćipe kao i suglasnost o interesu općine Prozor – Rama za dodjelu koncesije za solarnu elektranu na lokaciji Gmići.

Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2017/2018. godina primljena je k znanju kao i informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području naše općine.

Raspravljalo se o saniranju puteva Donje selo, Zahum, Ripci, Varvara, Prozor (sporedne ulice u Prozoru).

Primljene su k znanju: informacija o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ za 2017. godinu, informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite na području općine Prozor – Rama, informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama ( Rama ima veliki turistički potencijal te je istaknuta potreba bolje reklame i marketinga ramskih ljepota, ramskog jezera te planinskih odredišta. Osigurati bolje uvjete za razvoj turizma, bolje pristupne puteve i smještajni kapacitet), i k znanju je primljena informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama.

Radio Rama

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar