• OPĆINA PROZOR-RAMA JE U RAZDOBLJU 2009. – 2019. U ZDRAVSTVO ULOŽILA SKORO 3,5 MILIJUNA KM
  • OPĆINA PROZOR-RAMA JE U RAZDOBLJU 2009. – 2019. U ZDRAVSTVO ULOŽILA SKORO 3,5 MILIJUNA KM
  • OPĆINA PROZOR-RAMA JE U RAZDOBLJU 2009. – 2019. U ZDRAVSTVO ULOŽILA SKORO 3,5 MILIJUNA KM
  • OPĆINA PROZOR-RAMA JE U RAZDOBLJU 2009. – 2019. U ZDRAVSTVO ULOŽILA SKORO 3,5 MILIJUNA KM

OPĆINA PROZOR-RAMA JE U RAZDOBLJU 2009. – 2019. U ZDRAVSTVO ULOŽILA SKORO 3,5 MILIJUNA KM

Općina Prozor-Rama je u razdoblju 2009. – 2019. za rad hitne službe, hemodijalizu pacijenata, nabavku opreme, nabavku mamografa uz sufinanciranje Ramske zajednice Zagreb, nabavku vozila hitne pomoći i niz druge neophodne opreme,  izdvojila 3.461.105,00 KM

Na zadnjoj 32.  sjednici Općinskog vijeća Prozor – Rama našla se  informacije o ulaganjima proračunskih sredstava u zdravstvo.

Ustavne nadležnosti i zakonska rješenja koja utvrđuju raspored javnih prihoda u BiH i u FBiH jasno su utvrdili nadležnosti za zdravstvo. Općine nemaju ni nadležnosti, dakle ni obveze, niti su im dodijeljena sredstva za ulaganje u zdravstvo i obrazovanje. Ipak, zakonskim rješenjima, dio kojih je u međuvremenu proglašen neustavnim,  Hercegovačko neretvanska županija prenijela je dio troškova i obrazovanja i zdravstva na općine, a pri tome je prenijela nimalo ili nedovoljno sredstava za financiranje tih troškova.

Zbog toga je Općinsko vijeće zaključilo o potrebi podnošenja tužbe protiv odgovornih institucija i pojedinaca kako bi se i na taj način natjeralo na financiranje zdravstva one koji su za to nadležni.

Ulaganja u zdravstvo u razdoblju 2009. – 2019. godinna

 U Federaciji BiH zdravstvo je u  zajedničkoj nadležnosti federalne i županijske vlasti.

Ni jedan državni ili entitetski propis iz oblasti zdravstva ne daje obvezu jedinicama lokalne samouprave da reguliraju ili financiraju oblast zdravstva. Jedinice lokalne samouprave nemaju osigurane javne prihode koji bi bili namijenjeni za financiranje zdravstva. Ipak, Hercegovačko-neretvanska županija pokušava na općine prenijeti dio financiranja ove oblasti.

Zdravstvene usluge na području općine Prozor – Rama vrši Dom zdravlja „Rama“ kojemu je osnivač Općina Prozor – Rama, te Dom zdravlja Šćipe kojemu je osnivač Hercegovačko – neretvanska županija.

Dom zdravlja Rama kao javna zdravstvena ustanova pruža usluge primarne i specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite u općini Prozor-Rama što predstavlja temelj zdravstvenog sustava.

Općina Prozor-Rama kroz nabavu određene medicinske opreme pomaže poboljšanju medicinske usluge u Domu zdravlja pa se za nabavu ovakve opreme kontinuirano izdvajala sredstva i tražili drugi sufinancijeri. Kao  najveća potreba pokazalo se opremanje laboratorija i voznog parka, ali i drugih segmenata, pa je nabavljen mamograf (uz sufinanciranje Ramske zajednice i HNŽ-a), zatim vozilo hitne pomoći s kompletnom opremom uključujući defibrilator, putnički automobil namijenjen kućnoj posjeti bolesnika i prijevozu bolesnika na dijalizu, zatim 2 biokemijska analyzera, aparat za protrombinsko vrijeme – PV aparat, aparat za hematološke analize i aparat za analizu minerala, stomatološku stolicu i opremu za ortodonciju, novo vozilo hitne pomoći, novo vozilo za kućne posjete pacijentima, vršeno uređenje unutarnjih prostora i slično. U ove namjene u izvještajnom razdoblju utrošeno je 454.250,00 KM.

Poseban trošak bio je u 2015. godini kada je Općina subvencionirala porezne troškove u iznosu od 350.000,00 KM, nakon što je Porezna uprava FBiH blokirala račun ove ustanove.

Najveći dio koji se izdvaja iz proračuna u korist Doma zdravlja se odnosi na stanicu hitne pomoći i hemodijalizu i za izvještajno razdoblje iznose 2.656.855,00 KM.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing