Općina Prozor-Rama omogućuje sredstva  za uključivanje žena u samostalni posao

Općina Prozor-Rama omogućuje sredstva za uključivanje žena u samostalni posao

Američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) uputila je Javni poziv svim jedinicama lokalne samouprave BIH za sudjelovanje u projektu “Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa”. Općina Prozor-Rama je iskazala interes s namjerom ulaganja sredstava u iznosu od 50.000,00KM. Iznos vlastitog učešća za ciljanu grupu bit će jednak iznosu koji će donirati USAID. Dakle, Općina bi imala na raspolaganju 100.000,00 KM za potrebe navedenog projekta. Ukoliko prijava Općine bude pozitivno ocijenjena, slijede faze pregovaranja i faza potpisivanja ugovora.
Iz općine Prozor-Rama nadaju se pozivnom ishodu ovog Javnog poziva.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar