Željku Jukiću 15 godina zatvora

Željku Jukiću 15 godina zatvora

Apelacijsko vijeće Suda BiH osudilo je Željka Jukića na 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u prisilnim nestancima, premlaćivanju, pljački i prisilnom premještanju civila sa područja općine Prozor 1993.

Pročitajte više
Konačna presuda za genocid: Odbačene tužbe i Hrvatske i Srbije

Konačna presuda za genocid: Odbačene tužbe i Hrvatske i Srbije

Na Međunarodnom sudu pravde (ICJ) čita se presuda na tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid nad Hrvatima u Domovinskom ratu. Presuda je obvezujuća, konačna i bez prava žalbe. ICJ od osnutka 1945. za genocid nije osudio nijednu državu…

Pročitajte više
Ustavni Sud Federacije BiH poništio sramotnu Odluku Skupštine i Vlade HNŽ-a o podjeli lovišta u Rami

Ustavni Sud Federacije BiH poništio sramotnu Odluku Skupštine i Vlade HNŽ-a o podjeli lovišta u Rami

Načelnik Ivančević je dana 19. 2. 2014. godine uputio Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Prozor-Rama. Zatražio je da Ustavni sud Federacije nakon provedenog postupka donese presudu kojom će se utvrditi da je odredbama članka 3. točka 5. i 6. Odluke o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji povrijeđeno pravo Općine Prozor-Rama na lokalnu samoupravu.

Pročitajte više