• Statistika ramskih župa za 2020. godinu
 • Statistika ramskih župa za 2020. godinu
 • Statistika ramskih župa za 2020. godinu
 • Statistika ramskih župa za 2020. godinu
 • Statistika ramskih župa za 2020. godinu

Statistika ramskih župa za 2020. godinu

Župa Gračac

Poštivajući propisane epidemiološke mjere uslijed epidemije Corona virusa, obavljen je obiteljski blagoslov u župi Gračac. Prema statistici župe sv. Ante Padovanskog slijedi:

 

Ukupan broj blagoslovljenih obitelji je 287, točnije blagoslovljeno je 878 članova istih. 

U 2020. godini je kršteno 11 djece, od toga osam dječaka i tri djevojčice.

U godini koju je obilježila epidemija Corona virusa, smanjena su brojna okupljanja i događaji, pa tako i svadbe. Stoga je u župi Gračac vjenčan tek jedan par. 

Umrlih je 25, od toga 16 muškaraca i devet žena. 

 

 

Župa Uzdol

U župi Uzdol je 115 obitelji s 325 vjernika.  Tijekom 2020. godine kršeno je jedno dijete.

Pričesti i krizme nije bilo.

Vjenačana su tri para. Umrlo je 16 osoba.

Župa Prozor
Nakon obavljenog blagoslova obitelji u župi Prozor stanje vjernika je slijedeće:

Krštenih je bilo 38

Prvopričesnika – 32

Vjenčano je 8 parova

Umrlih 27

Broj obitelji 901

Broj vjernika je ukupno 3233

Župa Šćit
Statistika župe Rama/Šćit za 2020. godinu:
 • 13 djece kršteno, 6 muških i 7 ženskih
 • 41 umrlo, 22 muških i 19 ženskih
 • 9 parova vjenčano
 • 16 prvopričesnika u župi

Na 31.12. 2020. župa Rama/Šćit u brojkama izgleda ovako:

 • 560 Obitelji u kojima se nalazi 1966 vjernika
 • 143 đaka pohađa osnovnu školu
 • 75 đaka pohađa srednju školu
 • 78 studenata na fakultetima

Samica u župi ima 70, a obitelji s dva člana ima 141 obitelj.

Filijala Orašac na 31.12.2020. godine:
 • 121 Obitelj u kojima se nalazi 421 vjernik
 • 23 đaka pohađa osnovnu školu
 • 11 đaka pohađa srednju školu
 • 10 studenata na fakultetima

Samica u filijali 13, a obitelji s dva člana ima 28 obitelji.

Župa Šćit (Šćit, Ripci, Jaklići, Družinovići, Sopot, Podbor, Ploča i Mluša), stanje na 31.12.2020. godine:
 • 441 Obitelj u kojima se nalazi 1545 vjernika
 • 120 đaka pohađa osnovnu školu
 • 64 đaka pohađaju srednju školu
 • 68 studenata na fakultetima

Samica u navedenim selima župe ima 57, a obitelji s dva člana ima 113 obitelji.

Župa Rumboci

Stanje vjernika u župi Rumboci:

312 obitelji – 1150 duša (19 manje nego lani)
14 krštenih
16 umrlih
8 vjenčanih parova u župi
14 navještaja braka

49 predškolske djece
106 osnovnoškolaca
60 srednjoškolaca (4 više nego lani)
36 studenata

U župi je 173 momka i 93 djevojke

52 domaćinstva s jednim članom
60 domaćinstava s dva člana

Iz Rumboka duhovna zvanja su: đakon fra Antonio Baketarić, trenutno na službi u župi Dubrave kod Brčkog i časna sestra Ružica Džolan.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing